کد آگهی
1029
تاریخ انتشار1400-07-06
مزایده گذارسیما منظر و فضای سبز شهرداری خرم آباد
عنوان آگهیمزایده اجاره 5 دستگاه بیلبورد
شرح آگهیمزایده اجاره 5 دستگاه بیلبورد دو وجهی تبلیغاتی
دریافت اسناد1400-07-16
شماره تماس
استانلرستان
آدرسپارک معلم-خ غلامرضا محمدی
توضیحات