کد آگهی
214
تاریخ انتشار1400-01-28
مزایده گذارشهرداری مرزن آباد
عنوان آگهیمزایده اجاره 4 دستگاه تابلو تبلیغاتی و یک دستگاه پل عابر پیاده
شرح آگهیمزایده اجاره 4 دستگاه تابلو تبلیغاتی و یک دستگاه پل عابر پیاده
دریافت اسناد1400-02-07
شماره تماس
استانمازندران
آدرسسامانه ستاد ایران
توضیحات