کد آگهی
286
تاریخ انتشار1400-02-05
مزایده گذارشهرداری مرزن آباد
عنوان آگهیمزایده اجاره 4 دستگاه تابلو تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده اجاره 4 دستگاه تابلو تبلیغاتی و یک دستگاه پل عابر پیاده
دریافت اسناد1400-02-07
شماره تماس
استانمازندران
آدرسسامانه ستاد ایران
توضیحات