کد آگهی
181
تاریخ انتشار1400-01-23
مزایده گذارسیما،منظر و فضای سبز شهرداری خرم آباد
عنوان آگهیمزایده اجاره 3 دستگاه بیلبورد تبلیغاتی نصب شده
شرح آگهیمزایده اجاره 3 دستگاه بیلبورد تبلیغاتی نصب شده بر روی پل هوایی امام حسین(ع) به مدت 1 سال
دریافت اسناد1400-02-02
شماره تماس
استانلرستان
آدرسدبیرخانه سازمان - پارکمعلم - خ غلامرضا محمدی
توضیحات