کد آگهی
273
تاریخ انتشار1400-02-04
مزایده گذارسیما،منظر و فضای سبز شهرداری خرم آباد
عنوان آگهیمزایده اجاره 3 دستگاه بیلبوردتبلیغاتی
شرح آگهیمزایده اجاره 3 دستگاه بیلبوردتبلیغاتی نصب شده روی پل هوایی امام حسین(ع) به مدت 1 سال
دریافت اسناد1400-02-14
شماره تماس
استانلرستان
آدرسدبیرخانه سازمان - پارک معلم - خ غلامرضا محمدی
توضیحات