کد آگهی
1088
تاریخ انتشار1400-07-24
مزایده گذارشهرداری جهرم
عنوان آگهیمزایده اجاره 24 استند تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده اجاره 24 استند تبلیغاتی در سطح شهر
دریافت اسناد1400-08-09
شماره تماس071-54234770
استانفارس
آدرسشهرداری جهرم
توضیحات