کد آگهی
293
تاریخ انتشار1400-02-06
مزایده گذارشهرداری سردشت
عنوان آگهیمزایده اجاره 20 عدد تابلوی بیلبورد تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده اجاره 20 عدد تابلوی بیلبورد تبلیغاتی در سطح شهر
دریافت اسناد1400-02-13
شماره تماس
استانآذربایجان غربی
آدرسسامانه ستاد ایران
توضیحات