کد آگهی
220
تاریخ انتشار1400-01-28
مزایده گذارشهرداری ایرانشهر
عنوان آگهیمزایده اجاره 20 تابلوی تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده اجاره 20 تابلوی تبلیغاتی
دریافت اسناد1400-02-07
شماره تماس
استانسیستان و بلوچستان
آدرس
توضیحات