کد آگهی
857
تاریخ انتشار1400-05-25
مزایده گذارفرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس
عنوان آگهیمزایده اجاره: 1-یک عدد تابلو تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده اجاره: 1-یک عدد تابلو تبلیغاتی دو وجهی به متراژ 70 مترمربع 2-سوله اسکلت فلزی به متراژ 840 مترمربع 3-چهارعدد تابلو تبلیغاتی به متراژ 214 مترمربع
دریافت اسناد1400-06-08
شماره تماس
استانهرمزگان
آدرسبندرعباس-بلوار امام حسین-روبروی مهرگان-جنب پلاتو دریا-فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس
توضیحات