کد آگهی
1138
تاریخ انتشار1400-08-11
مزایده گذارهتل بین المللی پارسیان استقلال
عنوان آگهیمزایده اجاره : 1-یک عدد تابلو تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده اجاره : 1-یک عدد تابلو تبلیغاتی 2-فضای رستوران خاتون 3-فضای پشت بام برج غربی
دریافت اسناد1400-08-22
شماره تماس22660011-25
استانتهران
آدرسشرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال - تهران - تقاطع بزرگراه شهید چمران و خ ولیعصر (عج) هتل پارسیان استقلال امور مالی - واحد قراردادها
توضیحات