کد آگهی
425
تاریخ انتشار1400-02-29
مزایده گذارراه آهن جمهوری اسلامی ایران
عنوان آگهیمزایده اجاره : 1-فضای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده اجاره : 1-فضای تبلیغاتی روی پیشخوان شهید کلانتری 2-فضای تبلیغاتی روی منبع آب مجاور درب وحدت اسلامی 3-اجاره پارکینگ ایستگاه راه آهن رباط کریم
دریافت اسناد1400-03-04
شماره تماس
استانتهران
آدرسسامانه ستاد ایران
توضیحات