کد آگهی
843
تاریخ انتشار1400-05-20
مزایده گذارسیما منظر و فضای سبز شهرداری سبزوار
عنوان آگهیمزایده اجاره: 1-تلویزیون شهری
شرح آگهیمزایده اجاره: 1-تلویزیون شهری میدان حکیم 2- 7 عدد سازه تبلیغاتی بلوار سربداران 3-غرفه مواد غذایی مقابل بیمارستان واسعی 4-غرفه مواد غذایی پارک ارمغان 5-غرفه شرقی پارک زائر 6-مکان سایت بادی پارک ارم(ترامپولین) و فروش تنه درختان به وزن حدود 30 تن
دریافت اسناد1400-06-10
شماره تماس051-44641000
استانخراسان رضوی
آدرسدبیرخانه سازمان
توضیحات