کد آگهی
995
تاریخ انتشار1400-06-23
مزایده گذارسیما.منظر و فضای سبز شهرداری سبزوار
عنوان آگهیمزایده اجاره: 1-تلویزیون شهری
شرح آگهیمزایده اجاره: 1-تلویزیون شهری میدان حکیم 2- 7عدد سازه تبلیغاتی بلوار سربداران 3-مکان سایت بادی پارک ارم(ترامپولین)
دریافت اسناد1400-07-10
شماره تماس051-44641000
استانخراسان رضوی
آدرسدبیرخانه سازمان
توضیحات