کد آگهی
909
تاریخ انتشار1400-06-08
مزایده گذارفرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان
عنوان آگهیمزایده اجاره : 1-بهره بداری از یک عدد تابلو تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده اجاره : 1-بهره بداری از یک عدد تابلو تبلیغاتی تک نمایه به مدت 3 سال 2-بهره برداری و نگهداری از یک قطعه زمین چمن مصنوعی به مدت 2 سال
دریافت اسناد1400-07-01
شماره تماس031-34487753-4
استاناصفهان
آدرساصفهان - میدان قدس - خ لاله - مقابل ترمینال باقوشچه - خ طبیب اصفهانی - جنب کیته شهروندی - امور درآمد سازمان
توضیحات