کد آگهی
710
تاریخ انتشار1400-04-26
مزایده گذارشهرداری قوچان
عنوان آگهیمزایده اجاره 15 دستگاه تابلوی تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده اجاره 15 دستگاه تابلوی تبلیغاتی در سطح شهر
دریافت اسناد1400-05-13
شماره تماس021-41934 05147217300
استانخراسان رضوی
آدرسسامانه ستاد ایران
توضیحات