کد آگهی
1139
تاریخ انتشار1400-08-11
مزایده گذارشهرداری بابل
عنوان آگهیمزایده اجاره 10 عدد تابلو
شرح آگهیمزایده اجاره 10 عدد تابلوی دو طرفه 3 در 2 واقع در خیابان شریعتی بابل
دریافت اسناد1400-08-20
شماره تماس
استانمازندران
آدرس
توضیحات