کد آگهی
1193
تاریخ انتشار1400-08-18
مزایده گذارشهرداری بابل
عنوان آگهیمزایده اجاره 10 عدد تابلو
شرح آگهیمزایده اجاره 10 عدد تابلو 2 طرفه به مدت 2 سال
دریافت اسناد1400-08-20
شماره تماس011-35156225
استانمازندران
آدرسسامانه ستاد ایران
توضیحات