کد آگهی
1141
تاریخ انتشار1400-08-10
مزایده گذارشهرداری بابل
عنوان آگهیمزایده اجاره 10 عدد تابلو دو طرفه 2*3
شرح آگهیمزایده اجاره 10 عدد تابلو دو طرفه 2*3
دریافت اسناد1400-08-20
شماره تماس011-35156225
استانمازندران
آدرسسامانه ستاد ایران
توضیحات