کد آگهی
206
تاریخ انتشار1400-01-26
مزایده گذارشهرداری آبادان
عنوان آگهیمزایده اجاره یک عدد بیلبورد 3 وجهی گردان
شرح آگهیمزایده اجاره یک عدد بیلبورد 3 وجهی گردان وقع در پارک شهید منتظری جنب ایستگاه تاکسی خرمشهر به مدت 2 سال
دریافت اسناد1400-02-05
شماره تماس
استانخوزستان
آدرسامور قراردادهای شهرداری
توضیحات