کد آگهی
 
تاریخ انتشار1399-12-13
مزایده گذارشهرداری آبادان
عنوان آگهیمزایده اجاره یک عدد بیلبورد سه وجهی
شرح آگهیمزایده اجاره یک عدد بیلبورد سه وجهی گردان واقع در پارک شهید منتظری به مدت 2 سال
دریافت اسناد1399-12-23
شماره تماس
استانخوزستان
آدرسامور قراردادهای شهرداری
توضیحات