کد آگهی
1266
تاریخ انتشار1400-09-06
مزایده گذارشهرداری دلیجان
عنوان آگهیمزایده : اجاره یک عدد بیلبورد تبلیغاتی دو طرفه
شرح آگهیمزایده : اجاره یک عدد بیلبورد تبلیغاتی دو طرفه
دریافت اسناد1400-09-25
شماره تماس08644228333
استانمرکزی
آدرس
توضیحات