کد آگهی
1028
تاریخ انتشار1400-07-06
مزایده گذارشهرداری شهر جدید هشتگرد
عنوان آگهیمزایده اجاره یک دستگاه تلویزین شهری
شرح آگهیمزایده اجاره یک دستگاه تلویزین شهری و واگذاری 40 استند تبلیغاتی
دریافت اسناد1400-07-16
شماره تماس02644266400
استانالبرز
آدرسکیلومتر 65 آزادراه تهران قزوین-شهر جدید هشتگرد-امور قراردادها
توضیحات