کد آگهی
1248
تاریخ انتشار1400-08-30
مزایده گذارشهرداری رستم کلا استان مازندران
عنوان آگهیمزایده اجاره یک دستگاه بیلبورد
شرح آگهیمزایده اجاره یک دستگاه بیلبورد و یک عدد تابلو روی ایستگاه تاکسی
دریافت اسناد1400-09-04
شماره تماس
استانمازندران
آدرس
توضیحات