کد آگهی
 
تاریخ انتشار1400-04-03
مزایده گذارسیما منظر و فضای سبز شهرداری خرم اباد
عنوان آگهیمزایده اجاره یک دستگاه بیلبورد
شرح آگهیمزایده اجاره یک دستگاه بیلبورد
دریافت اسناد1400-04-10
شماره تماس
استانلرستان
آدرسپارک معلم-خ غلامرضا محمدی-دبیرخانه سازمان
توضیحات