کد آگهی
524
تاریخ انتشار1400-03-13
مزایده گذارجمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران استان هرمزگان
عنوان آگهیمزایده اجاره یک دستگاه بیلبرد
شرح آگهیمزایده اجاره یک دستگاه بیلبرد تبلیغاتی در شهرستان بندرلنگه متعلق به جمعیت هلال احمر استان هرمزگان
دریافت اسناد1400-03-18
شماره تماس
استانهرمزگان
آدرس
توضیحاتhttps://eauc.setadiran.ir/