کد آگهی
182
تاریخ انتشار1400-01-23
مزایده گذارشهرداری آبادان
عنوان آگهیمزایده اجاره یکعدد بیلبورد سه وجهی گردان
شرح آگهیمزایده اجاره یکعدد بیلبورد سه وجهی گردان واقع در پارک شهید منتظری جنب ایستگاه تاکسی خرمشهریها
دریافت اسناد
شماره تماس
استانخوزستان
آدرسامور قراردادهای شهرداری
توضیحاتhttps://www.abadan.ir/