کد آگهی
244
تاریخ انتشار1400-01-31
مزایده گذارشهرداری بومهن
عنوان آگهیمزایده اجاره یکساله استرابوردها
شرح آگهیمزایده اجاره یکساله بیلبوردهای سطح شهربومهن
دریافت اسناد
شماره تماس
استانتهران
آدرس
توضیحاتhttp://sh-boumehen.ir