کد آگهی
126
تاریخ انتشار1400-01-08
مزایده گذارشهرداری جورقان استان همدان
عنوان آگهیمزایده اجاره پل عابر پیاده و دوعدد بیلبورد تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده اجاره پل عابر پیاده و دوعدد بیلبورد تبلیغاتی
دریافت اسناد1400-01-18
شماره تماس
استانهمدان
آدرس
توضیحات