کد آگهی
1036
تاریخ انتشار1400-07-11
مزایده گذارشهرداری هشترود
عنوان آگهیمزایده اجاره پایه های استند
شرح آگهیمزایده اجاره پایه های استند
دریافت اسناد1400-07-28
شماره تماس
استانآذربایجان شرقی
آدرسشهرداری هشترود
توضیحات