کد آگهی
76
تاریخ انتشار1399-12-18
مزایده گذارشهرداری کوت عبدالله استان خوزستان
عنوان آگهیمزایده اجاره و بهره ‌برداری از بیلبورد روبه روی نمایشگاه
شرح آگهیمزایده اجاره و بهره ‌برداری از بیلبورد روبه روی نمایشگاه
دریافت اسناد1400-01-21
شماره تماس
استانخوزستان
آدرس
توضیحات