کد آگهی
75
تاریخ انتشار1399-12-18
مزایده گذارشهرداری کوت عبدالله استان خوزستان
عنوان آگهیمزایده اجاره و بهره ‌برداری از بیلبورد
شرح آگهیمزایده اجاره و بهره ‌برداری از بیلبورد
دریافت اسناد1400-01-21
شماره تماس
استانخوزستان
آدرس
توضیحات