کد آگهی
815
تاریخ انتشار1400-05-17
مزایده گذارعمران شهر جدید پرند
عنوان آگهیمزایده اجاره و بهره برداری تعدادی جایگاه های تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده اجاره و بهره برداری تعدادی جایگاه های تبلیغاتی
دریافت اسناد1400-05-30
شماره تماس021-56795580 - 021-56790036-8
استانتهران
آدرسسامانه ستاد ایران
توضیحات