کد آگهی
158
تاریخ انتشار1400-01-17
مزایده گذارسیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز
عنوان آگهیمزایده اجاره و بهره برداری تابلوها و فضاهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده اجاره و بهره برداری تابلوها و فضاهای تبلیغاتی
دریافت اسناد
شماره تماس
استانآذربایجان شرقی
آدرس
توضیحاتhttp://www.rrk.ir---www.parks.tabriz.ir