کد آگهی
986
تاریخ انتشار1400-06-21
مزایده گذارسیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز
عنوان آگهیمزایده اجاره و بهره برداری از تابلوها و فضاهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده اجاره و بهره برداری از تابلوها و فضاهای تبلیغاتی
دریافت اسناد
شماره تماس
استانآذربایجان شرقی
آدرس
توضیحاتhttps://parks.tabriz.ir