کد آگهی
925
تاریخ انتشار1400-06-10
مزایده گذارسیما، منظر، فضای سبز شهری شهرداری تبریز
عنوان آگهیمزایده اجاره و بهره برداری از تابلوها و فضاهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده اجاره و بهره برداری از تابلوها و فضاهای تبلیغاتی
دریافت اسناد
شماره تماس
استانآذربایجان شرقی
آدرسواحد امور قرارداد سازمان
توضیحاتhttps://www.rrk.ir