کد آگهی
228
تاریخ انتشار1400-01-29
مزایده گذارسیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز
عنوان آگهیمزایده اجاره و بهره برداری از تابلوها و فضاهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده اجاره و بهره برداری از تابلوها و فضاهای تبلیغاتی
دریافت اسناد
شماره تماس
استانآذربایجان شرقی
آدرسدبیرخانه سازمان واقع در پارک ائل گلی ، ساختمان اداری سازمان سیما، منظر، فضای سبز شهری شهرداری تبریز
توضیحاتhttps://parks.tabriz.ir