کد آگهی
 
تاریخ انتشار1399-12-12
مزایده گذارسیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز
عنوان آگهیمزایده اجاره و بهره برداری از تابلوها و فضاهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده اجاره و بهره برداری از تابلوها و فضاهای تبلیغاتی
دریافت اسناد
شماره تماس
استانآذربایجان شرقی
آدرسدبیرخانه سازمان واقع در پارک ائل گلی - ساختمان اداری سازمان سیما، منظر، فضای سبز شهری شهرداری تبریز
توضیحاتhttp://www.rrk.ir