کد آگهی
599
تاریخ انتشار1400-03-26
مزایده گذارسیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز
عنوان آگهیمزایده اجاره و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده اجاره و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی
دریافت اسناد
شماره تماس
استانآذربایجان شرقی
آدرسواحد امور قرارداد سازمان
توضیحاتhttps://parks.tabriz.ir