کد آگهی
837
تاریخ انتشار1400-05-19
مزایده گذارراهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان شمالی
عنوان آگهیمزایده اجاره و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده طراحی,ساخت,نصب,اجاره و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی پیشانی پل عابر پیاده روستای درکش
دریافت اسناد1400-06-03
شماره تماس
استانخراسان شمالی
آدرس
توضیحاتhttps://eauc.setadiran.ir/