کد آگهی
838
تاریخ انتشار1400-05-19
مزایده گذار راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان شمالی
عنوان آگهیمزایده اجاره و بهره برداری ازتابلو های تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده طراحی ، ساخت ، نصب ، اجاره و بهره برداری ازتابلو های تبلیغاتی پیشانی پل عابر پیاده قارلق
دریافت اسناد1400-06-03
شماره تماس
استانخراسان شمالی
آدرس
توضیحاتhttps://eauc.setadiran.ir/