کد آگهی
201
تاریخ انتشار1400-01-25
مزایده گذارشهرداری کوت عبدالله استان خوزستان
عنوان آگهیمزایده اجاره و بهره‌ برداری از بیلبورد
شرح آگهیمزایده اجاره و بهره‌ برداری از بیلبورد
دریافت اسناد1400-02-11
شماره تماس
استانخوزستان
آدرس
توضیحات