کد آگهی
1252
تاریخ انتشار1400-08-30
مزایده گذارشهرداری خرمدره استان زنجان
عنوان آگهیمزایده : اجاره نمایشگر شهری به مدت یکسال
شرح آگهیمزایده : اجاره نمایشگر شهری به مدت یکسال
دریافت اسناد1400-09-07
شماره تماس
استانزنجان
آدرس
توضیحات