کد آگهی
 
تاریخ انتشار1399-12-13
مزایده گذارشهرداری بندر ماهشهر
عنوان آگهیمزایده اجاره نصب تابلوهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده اجاره نصب تابلوهای تبلیغاتی واقع در سطح شهر
دریافت اسناد1400-01-01
شماره تماس061-52339114-16
استانخوزستان
آدرسامور قراردادهای شهرداری واقع در کوی انقلاب - بلوار شهرداری
توضیحات