کد آگهی
1225
تاریخ انتشار1400-08-27
مزایده گذارسیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز
عنوان آگهیمزایده اجاره مکان ساخت و نصب سازه های تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده اجاره مکان ساخت و نصب سازه های تبلیغاتی (بیلبورد و استرابورد و برد دیواری)
دریافت اسناد1400-09-10
شماره تماس07138431279 07138431270
استانفارس
آدرسشیراز-میدان شهید مطهری-نبش بلوار قدوسی شرقی-سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز-واحد کپی
توضیحات