کد آگهی
487
تاریخ انتشار1400-03-08
مزایده گذارشهرداری شیراز
عنوان آگهیمزایده اجاره مکان جهت نصب و راه اندازی لایت باکس
شرح آگهیمزایده اجاره مکان جهت نصب و راه اندازی لایت باکس چهاروجهی گردان سطح شهر
دریافت اسناد1400-03-22
شماره تماس
استانفارس
آدرس
توضیحاتhttps://shaffaf.shiraz.ir/