کد آگهی
477
تاریخ انتشار1400-03-06
مزایده گذارسیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز
عنوان آگهیمزایده اجاره مکان جهت نصب و راه اندازی لایت باکس
شرح آگهیمزایده اجاره مکان جهت نصب و راه اندازی لایت باکس چهاروجهی گردان سطح شهر
دریافت اسناد1400-03-22
شماره تماس07138431279 07138431270
استانفارس
آدرسمیدان شهید مطهری-نبش بلوار قدوسی شرقی-سازمان سیما.منظر و فضای سبز شهری-واحد کپی
توضیحات