کد آگهی
1078
تاریخ انتشار1400-07-20
مزایده گذارشهرداری شیراز
عنوان آگهیمزایده اجاره مکان جهت ساخت و نصب لایت باکس
شرح آگهیمزایده اجاره مکان جهت ساخت و نصب لایت باکس تبلیغاتی
دریافت اسناد1400-07-29
شماره تماس
استانفارس
آدرسشهرداری شیراز
توضیحات