کد آگهی
1034
تاریخ انتشار1400-07-11
مزایده گذارسیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز
عنوان آگهیمزایده اجاره مکان جهت ساخت و نصب لایت باکس
شرح آگهیمزایده اجاره مکان جهت ساخت و نصب لایت باکس محور زیرگذر
دریافت اسناد1400-07-21
شماره تماس07138431279 07138431270
استانفارس
آدرسمیدان شهید مطهری-نبش بلوار قدوسی شرقی-سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری-واحد کپی
توضیحات