کد آگهی
1077
تاریخ انتشار1400-07-20
مزایده گذارسیما ،منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز
عنوان آگهیمزایده اجاره مکان جهت ساخت و نصب سازه های تبلیغاتی ...
شرح آگهیمزایده اجاره مکان جهت ساخت و نصب سازه های تبلیغاتی ( بیلبورد و استرابورد و برد دیواری در پایانه های مسافربری برون شهری کاراندیش و مدرس و امیرکبیر
دریافت اسناد1400-08-05
شماره تماس
استانفارس
آدرسمیدان شهید مطهری - نبش بلوار قدوسی شرقی - سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری - واحد کپی
توضیحاتhttps://shaffaf.shiraz.ir