کد آگهی
1192
تاریخ انتشار1400-08-18
مزایده گذارسیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز
عنوان آگهیمزایده اجاره مکان جهت ساخت و نصب بیلبورد
شرح آگهیمزایده اجاره مکان جهت ساخت و نصب بیلبورد تبلیغاتی
دریافت اسناد1400-09-03
شماره تماس07138431279 07138431270
استانفارس
آدرسسیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز
توضیحات